• Komplexná diagnostika a liečba

  na jednom mieste v najkratšom čase

 • Rýchla a presná diagnostika

  znamená väčšie šance na úspech

 • Vzájomná dôvera a liečebný úspech

  ako výsledok podpory celého medicínskeho tímu pacientke

 • Ľudský prístup a nadštandardné vybavenie

  bez rozdielu všetkým

Časté otázky

 • Objavili ste si hrčku v prsníku ?

  Pri zistení " hrčky " v prsníku, zmeny tvaru, vtiahnutí kože - retrakcie, alebo krvavého výtoku z bradavky je potrebné ihneď navštíviť gynekológa prvého kontaktu. Po prvej konzultácii môže nasledovať ďalšie vyšetrenie na špecializovanom pracovisku.

 • Čo je príčinou vzniku rakoviny prsníka?

  Príčin vzniku rakoviny prsníka je niekoľko. Medzi tie závažnejšie patrí expozícia ionizujúcemu žiareniu, anamnéza nezhubných nádorov prsníka u pacientky s tendenciou prechodu do karcinómu, výskyt rakoviny prsníka u blízkych príbuzných, rasa, časový interval medzi prvou menštruáciou a pôrodom prvého dieťaťa, atď... Medzi menej závažnejšie patrí nadmerný stres, dlhodobé užívanie hormonálnej antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, alkohol, fajčenie, nesprávna výživa.

 • Čo je Mammacentrum sv. Agáty?

  Mammacentrum sv. Agáty je  prvá špecializovaná nemocnica  zameraná na komplexnú diagnostiku a liečbu nadorových a iných ochorení prsníka.

 • Aká je opodstatnenosť vzniku "prsníkových centier"?

  Výsledky obdobných špecializovaných centier vo vyspelej Európe ukazujú, že sústreďovanie pacientiek v zariadeniach tohto druhu zvyšuje  šancu na ich vyliečenie, resp. zlepšuje prežívanie pacientky s karcinómom prsníka.

 • Aké sú odborné garancie?

  Systém práce špecializovanej nemocnice je založený na multidisciplinárnej spolupráci odborníkov – špecialistov z rôznych medicínskych disciplín - rádiodiagnostik, onkochirurg, onkológ, patológ, onkogynekológ, plastický chirurg, anesteziológ, psychológ - ktorí prostredníctvom spoločných mítingov usmerňujú manažment pacientky s nádorovým ochorením prsníka.

 • Ako chce Mammacentrum sv. Agáty zabezpečiť vysokú kvalitu zdravotníckych služieb v danom odbore?

  Cieľom pracoviska je vysoká odborná úroveň totožná s aktuálnymi diagnostickými a liečebnými možnosťami liečby nádoru prsníka, ktorú chceme dosiahnuť:

  1. sústredením kvalitných odborníkov v oblasti diagnostiky, chirurgie, onkológie, patológie, onkogynekológie, plastickej chirurgie,  anesteziológie a psychológie
  2. aplikáciou najnovšich diagnosticko-liečebných postupov do praxe
  3. využívaním najmodernejšej techniky v diagnostike a liečbe
  4. profesionálnym, ľudským a individuálnym prístupom ku každému pacientovi
 • Pre koho sú služby poskytované v Mammacentre sv. Agáty určené?

  Mammacentrum sv. Agáty je zariadenie prístupné všetkým pacientkám v Slovenskej republike bez ohľadu na bydlisko, vek, sociálnu situáciu, vierovyznanie a podobne. Má zmluvný vzťah pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami (VšZP, Dôvera, Union). Rovnaké služby poskytujeme tiež samoplatcom.

 • V čom spočíva výhoda Mammacentra sv. Agáty oproti ostatným pracoviskám?

  Je to predovšetkým:

  • moderná diagnostika a liečba na jednom mieste v najkratšom možnom čase
  • komplexné zabespečenie medicínskych služieb
  • multidisciplinárna spolupráca medicínskych špecialistov
  • individualny liečebný plán pre každého pacienta
  • moderné prístrojové vybavenie
 • A čo muži?

  Incidencia malígneho ochorenia prsnika u mužov je výrazne nižšia. Prevažujú nerakovinové nádory prsnej žľazy ( tzv. gynekomastia). Naše pracovisko je pripravené odborne i technicky na diagnostiku a liečbu uvedených ochorení i u mužov.

Zdieľať článok
Prečo k nám prísť?
 • moderná diagnostika a liečba
 • komplexná starostlivosť
 • špičkové prístrojové vybavenie
 • maximálny komfort
 • individuálny prístup
 • všetko pod jednou strechou
Viac informácií »
Nebojte sa rakoviny…
 • nie každý nález, ktorý objavíte, musí byť zhubný
 • rýchle rozhodnutie zvyšuje šance na uzdravenie
 • nikdy nebolo jednoduchšie objednať sa na odborné vyšetrenie
 • stačí navštíviť svojho gynekológa a vyžiadať si doporučenie
 • len na vás záleží
Viac informácií »