• Komplexná diagnostika a liečba

  na jednom mieste v najkratšom čase

 • Rýchla a presná diagnostika

  znamená väčšie šance na úspech

 • Vzájomná dôvera a liečebný úspech

  ako výsledok podpory celého medicínskeho tímu pacientke

 • Ľudský prístup a nadštandardné vybavenie

  bez rozdielu všetkým

Partneri

INMM

 • lokalizačná diagnostika sentinelovej lymfatickej uzliny axily aplikáciou rádionuklidu s následnou  scintigrafiou
 • ROLL metodika označovania nehmatnej tumoróznej lezie aplikáciou radiofarmaka intratumorálne pod kontrolou digitálnej sterotaxie alebo USG
 • SNOLL metodika ako kombinácia lokalizácie sentinel LU a nehmatnej lezie aplikáciou radiofarmák rôznej distribučnej kvality
 • scintigrafické vyšetrenie skeletu na vylúčenie mts postihnutia pri základnom ochorení
 • PET/CT vyšetrenie indikovane k vylúčeniu orgánového metastatického postihnutia
 

MR Institutute

 • MR vyšetrenie prsníka v rámci  tzv. stagingu malígneho prsníka pred chirurgickým zákrokom
 • MR vyšetrenie orgánov k vylúčeniu mts postihnutia
 

BB- Biocyt

 • vyšetrovanie bioptických vzoriek v rámci predoperačnej diagnostiky (core cut, vákuová mammotomia, tenkoihlová biopsia)
 • vyšetrovanie bioptických vzoriek v rámci perioperačnej diagnostiky
 • vyšetrovanie bioptických vzoriek v rámci konečného histologického spracovania
Zdieľať článok
Prečo k nám prísť?
 • moderná diagnostika a liečba
 • komplexná starostlivosť
 • špičkové prístrojové vybavenie
 • maximálny komfort
 • individuálny prístup
 • všetko pod jednou strechou
Viac informácií »
Nebojte sa rakoviny…
 • nie každý nález, ktorý objavíte, musí byť zhubný
 • rýchle rozhodnutie zvyšuje šance na uzdravenie
 • nikdy nebolo jednoduchšie objednať sa na odborné vyšetrenie
 • stačí navštíviť svojho gynekológa a vyžiadať si doporučenie
 • len na vás záleží
Viac informácií »