• Komplexná diagnostika a liečba

  na jednom mieste v najkratšom čase

 • Rýchla a presná diagnostika

  znamená väčšie šance na úspech

 • Vzájomná dôvera a liečebný úspech

  ako výsledok podpory celého medicínskeho tímu pacientke

 • Ľudský prístup a nadštandardné vybavenie

  bez rozdielu všetkým

Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie poskytuje ústavnú starostlivosť na ôsmych lôžkach v štyroch nadštandardne vybavených izbách. Každé lôžko je elektricky polohovateľné s monitoringom vitálných funkcii v pooperačnom období. Každá izba je klimatizovaná, vybavená internetom, rádiom, TV prijímačom, má vlastné sociálne zariadenie.

Spektrum chirurgických výkonov:

 • extirpácia benígneho  nádoru prsníka

 • extirpácia nehmatného benígneho nádoru prsníka s perioperačnou ultrasonografickou lokalizáciou

 • mikrodochektómia – selektívne odstránenie nádorovo zmenenej lokality mliekovodov po ich perioperačnom kontrastnom zobrazení

 • extirpácia benígneho nádoru podpazušnej jamky

 • parciálna mastektómia – čiastočné odstránenie prsníka obsahujúceho rakovinový nádor  s jeho jednoduchou rekonštrukciou

 • parciálna mastektómia  - čiastočné odstránenie prsníka pre pokročilý rakovinový nádor spojená  s výberom a použitím rôznych tzv. onkoplastických techník rekonštrukcie s cieľom zachovať jeho optimálny tvar

 • odstránenie prsníka pre rakovinový nádor

 • histologizácia t.j. odstránenie a vyšetrenie spádovej strážnej lymfatickej uzliny podpazušnej jamky, tzv. biopsia strážnej lymfatickej uzliny ako súčasť operácie pre rakovinu prsníka

 • odstránenie, tzv. dissekcia lymfatických uzlín podpazušnej jamky ako súčasť operácie pre rakovinu prsníka

 • operácia rakoviny prsníka v úvodnom štádiu nehmatného nádoru s predoperačným označením kovovým vodičom

 • operácia rakoviny prsníka v úvodnom štádiu nehmatného nádoru s predoperačným označením radiofarmakom tzv. ROLL technikou

 • operácia rakoviny prsníka v úvodnom štádiu nehmatného nádoru s predoperačným označením radiofarmakom s označením tzv. strážnej lymfatickej uzliny tzv. SNOLL technikou

 • odstránenie prsnej žľazy so zachovaním kožného krytu pre rakovinový nádor (tzv. kožu šetriaca mastektómia – skin sparing mastectomy) s bezprostrednou rekonštrukciou prsníka (väčšinou implantátom)

 • odstránenie prsnej žľazy so zachovaním dvorcovo – bradavkového komplexu pre rakovinový nádor (tzv. centrálny komplex šetriaca mastektómia – nipple sparing mastectomy) s bezprostrednou rekonštrukciou (väčšinou implantátom )

 • profylaktické odstránenie prsnej žľazy obojstranne pre vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka s jej bezprostrednou rekonštrukciou (genetická mutácia BRCA)

 • rekonštrukcia prsníka po jeho odstránení pre rakovinu pomocou implantátu alebo vlastného tkaniva (použitie fasciokutánneho alebo musculokutánneho laloka)

 • symetrizačná operácia druhostranného prsníka po predchádzajúcom operačnom výkone na prsníku pre rakovinu

 • úprava deformity prsníka po predchádzajúcej operácii pomocou plasticko – chirurgických techník a lipofillingu

 • redukčná mamoplastika – zmenšenie a úprava tvaru prsníkov nadmernej veľkosti

Zdieľať článok
Prečo k nám prísť?
 • moderná diagnostika a liečba
 • komplexná starostlivosť
 • špičkové prístrojové vybavenie
 • maximálny komfort
 • individuálny prístup
 • všetko pod jednou strechou
Viac informácií »
Nebojte sa rakoviny…
 • nie každý nález, ktorý objavíte, musí byť zhubný
 • rýchle rozhodnutie zvyšuje šance na uzdravenie
 • nikdy nebolo jednoduchšie objednať sa na odborné vyšetrenie
 • stačí navštíviť svojho gynekológa a vyžiadať si doporučenie
 • len na vás záleží
Viac informácií »