• Komplexná diagnostika a liečba

  na jednom mieste v najkratšom čase

 • Rýchla a presná diagnostika

  znamená väčšie šance na úspech

 • Vzájomná dôvera a liečebný úspech

  ako výsledok podpory celého medicínskeho tímu pacientke

 • Ľudský prístup a nadštandardné vybavenie

  bez rozdielu všetkým

MUDr. Pavel Mikláš

MUDr. Pavel Mikláš

Špecializácia: chirurgia

Narodil sa v roku 1971 v Banskej Bystrici.  Štúdium  všeobecného  lekárstva  ukončil na Jeseniovej Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v roku 1995. Začiatky chirurgickej praxe absolvoval na chirurgickom oddelení  NsP v Rimavskej  Sobote v rokoch  1995 - 2000. Počas  tamojšej  praxe získal atestáciu z chirurgie I.  stupňa v roku 1998. 

Od roku 2000 krátkodobo pracoval ako samostatne pracujúci lekár na oddelení maxillo – faciálnej chirurgie FNsP Banská Bystrica, kde sa venoval problematike nádorov a úrazov v oro - faciálnej oblasti. Od roku 2003 pracoval na chirurgickom oddelení NsP Zvolen. V roku 2005 získal atestáciu II. stupňa v odbore chirurgia a následne pracoval ako samostatne pracujúci lekár, chirurg.  

Na tomto pracovisku intenzívnejšie rozvíjal vedomosti a prax v oblasti onkologickej chirurgie, viedol ambulanciu onkologickej chirurgie NsP Zvolen, absolvoval viaceré stáže zo zameraním na  onkologickú chirurgiu.   

Od roku 2011 pracuje v Mammacentre sv. Agáty ProCare, a.s. v Banskej Bystrici ako samostatne pracujúci lekár so zameraním na chirurgiu nádorových ochorení prsníka.

Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Pravidelne sa zúčastňuje na odborných podujatiach zameraných na problematiku diagnostiky a liečby ochorení prsníka, je spoluautorom viacerých prednášok v uvedenej problematike.

Prečo k nám prísť?
 • moderná diagnostika a liečba
 • komplexná starostlivosť
 • špičkové prístrojové vybavenie
 • maximálny komfort
 • individuálny prístup
 • všetko pod jednou strechou
Viac informácií »
Nebojte sa rakoviny…
 • nie každý nález, ktorý objavíte, musí byť zhubný
 • rýchle rozhodnutie zvyšuje šance na uzdravenie
 • nikdy nebolo jednoduchšie objednať sa na odborné vyšetrenie
 • stačí navštíviť svojho gynekológa a vyžiadať si doporučenie
 • len na vás záleží
Viac informácií »