• Komplexná diagnostika a liečba

  na jednom mieste v najkratšom čase

 • Rýchla a presná diagnostika

  znamená väčšie šance na úspech

 • Vzájomná dôvera a liečebný úspech

  ako výsledok podpory celého medicínskeho tímu pacientke

 • Ľudský prístup a nadštandardné vybavenie

  bez rozdielu všetkým

MUDr. Ivan TURČAN, PhD.

MUDr. Ivan TURČAN, PhD.

Primár. Špecializácia: chirurgia, klinická onkológia

Narodil sa  v roku 1961 v Banskej Bystrici.  Štúdium  na  Lekárskej fakulte  Univerzity  Komenského v Martine  ukončil v roku  1987. Od roku 1988 pracoval  na  Chirurgickej klinike Rooseveltovej nemocnice  v Banskej Bystrici ako samostatne pracujúci  lekár so zameraním na  onkologickú  chirurgiu gastrointestinálneho traktu a  nádorových ochorení  prsníka.

Je medicínskym  autorom a realizátorom  projektu  prvej  špecializovanej nemocnice  pre  diagnostiku a  liečbu  nádorových ochorení prsníka v Slovenskej  republike -  Mammacentra  sv. Agáty,  Pro Care v Banskej  Bystrici. Od  otvorenia nemocnice v roku 2010  pracuje v  Mammacentre  vo  funkcii  primára.  Pod  jeho vedením   získalo  zariadenie  plnoprávne  členstvo v  medzinárodnej sieti  špecializovaných prsníkových  centier  SenoNetwork.
Do klinickej   praxe  na  spomenutých pracoviskách  zaviedol  techniku biopsie sentinelovej  uzliny , onkoplastické  postupy   v konzervatívnej chirurgii prsníka . Špecializuje sa   na nové techniky chirurgického  riešenia  nehmatných   nádorov  prsníka, bezprostredných  i odložených rekonštrukcií.

V roku 1990 získal atestáciu I. stupňa  v odbore  chirurgia,  v  roku 1995  atestáciu  II.  stupňa v odbore chirurgia, v  roku 1999  atestáciu v odbore  klinická onkológia. V roku 2005 absolvoval   pracovno - študijný  pobyt v Spolkovej republike Nemecko.  V roku 2011 absolvoval  polročné  externé  štúdium na Európskej senologickej akadémii  v  Salzburgu  a Düsseldorfe  s  udelením Certifikátu  EAoS.

Je  členom  Slovenskej lekárskej  spoločnosti, Slovenskej  chirurgickej  spoločnosti, Slovenskej onkologickej spoločnosti, Európskej mastologickej spoločnosti (EUSOMA), Európskej spoločnosti pre   výskum a liečbu  nádorových  ochorení (ECCO),  Spoločnosti   mammologických špecialistov  Breast  Competence Club (BCC).

Absolvoval  viaceré študijné pobyty  zamerané  na  nádorovú  a rekonštrukčnú  chirurgiu prsníka  v Prahe, Salzburgu, Düsseldorfe, Ríme a  Ljubljane.

Prečo k nám prísť?
 • moderná diagnostika a liečba
 • komplexná starostlivosť
 • špičkové prístrojové vybavenie
 • maximálny komfort
 • individuálny prístup
 • všetko pod jednou strechou
Viac informácií »
Nebojte sa rakoviny…
 • nie každý nález, ktorý objavíte, musí byť zhubný
 • rýchle rozhodnutie zvyšuje šance na uzdravenie
 • nikdy nebolo jednoduchšie objednať sa na odborné vyšetrenie
 • stačí navštíviť svojho gynekológa a vyžiadať si doporučenie
 • len na vás záleží
Viac informácií »