• Komplexná diagnostika a liečba

  na jednom mieste v najkratšom čase

 • Rýchla a presná diagnostika

  znamená väčšie šance na úspech

 • Vzájomná dôvera a liečebný úspech

  ako výsledok podpory celého medicínskeho tímu pacientke

 • Ľudský prístup a nadštandardné vybavenie

  bez rozdielu všetkým

Chirurgia prsníka

Prehľad výkonov z oblasti chirurgie prsníka

Výkony chirurgie prsníka realizované v Mammacentre sv. Agáty ProCare:

 • extirpácia benígneho  nádoru prsníka
 • extirpácia nehmatného benígneho nádoru prsníka s perioperačnou ultrasonografickou lokalizáciou
 • mikrodochektómia – selektívne odstránenie nádorovo zmenenej lokality mliekovodov po ich perioperačnom kontrastnom zobrazení
 • extirpácia benígneho nádoru podpazušnej jamky
 • parciálna mastektómia – čiastočné odstránenie prsníka obsahujúceho rakovinový nádor  s jeho jednoduchou rekonštrukciou
 • parciálna mastektómia  - čiastočné odstránenie prsníka pre pokročilý rakovinový nádor spojená  s výberom a použitím rôznych tzv. onkoplastických techník rekonštrukcie s cieľom zachovať jeho optimálny tvar
 • odstránenie prsníka pre rakovinový nádor
 • histologizácia t.j. odstránenie a vyšetrenie spádovej strážnej lymfatickej uzliny podpazušnej jamky, tzv. biopsia strážnej lymfatickej uzliny ako súčasť operácie pre rakovinu prsníka
 • odstránenie, tzv. dissekcia lymfatických uzlín podpazušnej jamky ako súčasť operácie pre rakovinu prsníka
 • operácia rakoviny prsníka v úvodnom štádiu nehmatného nádoru s predoperačným označením kovovým vodičom
 • operácia rakoviny prsníka v úvodnom štádiu nehmatného nádoru s predoperačným označením radiofarmakom tzv. ROLL technikou
 • operácia rakoviny prsníka v úvodnom štádiu nehmatného nádoru s predoperačným označením radiofarmakom s označením tzv. strážnej lymfatickej uzliny tzv. SNOLL technikou
 • odstránenie prsnej žľazy so zachovaním kožného krytu pre rakovinový nádor (tzv. kožu šetriaca mastektómia – skin sparing mastectomy) s bezprostrednou rekonštrukciou prsníka (väčšinou implantátom)
 • odstránenie prsnej žľazy so zachovaním dvorcovo – bradavkového komplexu pre rakovinový nádor (tzv. centrálny komplex šetriaca mastektómia – nipple sparing mastectomy) s bezprostrednou rekonštrukciou (väčšinou implantátom )
 • profylaktické odstránenie prsnej žľazy obojstranne pre vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka s jej bezprostrednou rekonštrukciou (genetická mutácia BRCA)
 • rekonštrukcia prsníka po jeho odstránení pre rakovinu pomocou implantátu alebo vlastného tkaniva (použitie fasciokutánneho alebo musculokutánneho laloka)
 • symetrizačná operácia druhostranného prsníka po predchádzajúcom operačnom výkone na prsníku pre rakovinu
 • úprava deformity prsníka po predchádzajúcej operácii pomocou plasticko – chirurgických techník a lipofillingu
 • redukčná mamoplastika – zmenšenie a úprava tvaru prsníkov nadmernej veľkosti

Jednotlivých lekárov a ich špecializácie nájdete v časti Lekársky tím.

 

Zdieľať článok
Prečo k nám prísť?
 • moderná diagnostika a liečba
 • komplexná starostlivosť
 • špičkové prístrojové vybavenie
 • maximálny komfort
 • individuálny prístup
 • všetko pod jednou strechou
Viac informácií »
Nebojte sa rakoviny…
 • nie každý nález, ktorý objavíte, musí byť zhubný
 • rýchle rozhodnutie zvyšuje šance na uzdravenie
 • nikdy nebolo jednoduchšie objednať sa na odborné vyšetrenie
 • stačí navštíviť svojho gynekológa a vyžiadať si doporučenie
 • len na vás záleží
Viac informácií »